درباره روستا

اقلیم

اقلیم

منطقه مورد مطالعه از نظرآب و هوايي جزو منطقه سردسير ايران محسوب مي شود که داراي زمستانهاي سرد طولاني و بهار و پاييز نسبتاً سرد و تابستانهاي معتدل مي باشد. حدود 6 ماه از سال يخبندان است . متوسط ميزان بارندگي ساليانه حدود 9/397 ميلي متر است .فروردين ماه با 5/67 ميلي متر بيشترين و مرداد ماه با 6/4 ميلي متر کمترين ميزان بارندگي را دارند. ميانگين دماي ساليانه 7/12 درجه سانتي گراد مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *